Twoje konto firmowe jest zablokowane i nie możesz w tej chwili składać zamówień. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z działem obsługi klienta Can Agri.

Trawy pastwiskowe to podstawa diety bydła i koni! 

Mieszanki traw Sowul są bogate w białko, witaminy i minerały, co jest niezbędne do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania tych zwierząt. Trawy zawierają dużo składników odżywczych, takich jak błonnik, który jest ważny dla trawienia i utrzymania zdrowia przewodu pokarmowego oraz wapń, fosfor i magnez, które są niezbędne dla zdrowia kości i zębów.

Ważne jest, aby utrzymać pastwiska w dobrym stanie poprzez regularne koszenie i nawożenie. Trawy, które są zbyt wysokie lub zbyt długie, mogą być trudne do zjedzenia dla zwierząt, a brak nawożenia może prowadzić do braku składników odżywczych.

Podsumowując, dostarczanie odpowiednich traw, utrzymanie pastwisk w dobrym stanie i zapewnienie dostępu do traw przez cały rok są ważne dla zdrowia i dobrego samopoczucia tych zwierząt.DIMITRA Lucerna siewna 

 

• LS7- szybki start wiosną i późne skończenie wegetacji jesienią - pozwala osiągnąć dodatkowy pokos ( w cyklu badań 2017-2019 IV pokosy)
• bardzo dobra zimotrwałość i zdolność do regeneracji (potwierdzone przezimowanie bez koniecznośi podsiewu w latach 2015-2019)
• bardzo szybki odrost po skoszeniu  - najlepszy wśród kilkunastu testowanych odmian
• zawartość białka ogólnego średnio 21% w latach badań 2017-2019
• bardzo dobra tolerancja młodych siewek na długotrwałe susze wiosenne,

• zwiększona odporność na wyleganie znacznie poprawia jej wydajność podczas zbiorów (optymalizacja plonów),
• nasiona otoczkowane z dodatkiem bakterii Rhizobium, zapewniają podniesienie plonu poprzez zwiększenie intensywności wiązania azotu atmosferycznego,
• przeznaczenie: kiszonka, siano, susz.

Norma wysiewu od 25 - 30 kg/ha

Termin siewu: najlepiej wiosną (kwiecień/maj) - siew w wilgotną ziemię o temperaturze około 8 °C

ROZETA/KRYNIA Koniczyna czerwona

• dostarcza wysokowartościowej paszy o zbilansowanej zawartości składników pokarmowych i mineralnych dla zwierząt przeżuwających
• w użytkowaniu kośnym w uprawie polowej daje wysokie plony zielonki i suchej masy
• rośliny szybko odrastają wiosną i po pierwszym pokosie
• wysoka tolerancja na okresowe susze
• niska podatność na wyleganie
• duża odporność na choroby grzybowe


Użytki zielone to podstawowe źródło paszy objętościowej przy produkcji zwierzęcej.


Mieszanki traw obok kukurydzy, stanowią filar w dawkach pokarmowych. 


Dobra sianokiszonka z wysoką
zawartością białka i cukrów pozwala zaoszczędzić na paszach treściwych.

MIESZANKI TRAW NA GLEBY MOZAIKOWATE

Muuutip Mieszanka kośno-pastwiskowa

Mieszanka typu uniwersalnego nadająca się doskonale do podsiewu jaki i uprawy w plonie głównym.  Skład stworzony w 100% z nasion kwalifikowanych. Kompozycja gatunków zapewnia szybki wzrost zarówno po siewie, jak i po każdym pokosie. Możliwość uzyskania wysokowartościowej paszy, bogatej w energię i białko. Udział koniczyny białej stabilizuje zawartość białka i zapewnia uniwersalność w podsiewie łąk i pastwisk. Wysoki udział życic sprawia, że mieszanka jest chętnie pobierana przez zwierzęta i sprawdzi się na sianokiszonkę. Trwałość w zależności od stanowiska, na którym została wysiana (2-3 lata).

Norma wysiewu od 40 do 45 kg/ha.

ANULA Mieszanka łąkowa na gleby wilgotne i optymalnie wilgotnie

Trwała mieszanka kośna o dużym potencjale plonowania. Przeznaczona na gleby organiczne, jaki i mineralne o wysokim poziomie wód gruntowych. Odporna na okresowe zalewy. Bardzo dobra wydajność zielonej masy o doskonałej smakowitości i wysokiej strawności. Przeznaczona na kiszonkę i zielonkę. Wykorzystywana również przy podsiewach.

Norma wysiewu od 35 kg/ha.

KRASULA Mieszanka kośno-pastwiskowa na gleby optymalnie wilgotne i okresowo posuszne

Mieszanka wieloletnia o wysokiej trwałości i mrozoodporności, wyróżniająca się schodowym systemem korzeniowym „STOP SUSZY”. Przeznaczona na stanowiska zmienne pod kątem wilgotnościowym. Charakteryzuje się wysokim plonem zielonej masy zarówno w użytkowaniu kośnym, jak i pastwiskowym. Przeznaczona na kiszonkę, zielonkę i siano. 

Norma wysiewu od 35 kg/ha.

MUĆKA Mieszanka pastwiskowa (pastwiskowo-kośna) na gleby suche

Mieszanka wieloletnia przeznaczona na stanowiska mniej żyzne i ubogie w wodę. Na glebach o uregulowanych stosunkach wodnych reaguje znacznym wzrostem wydajności. Dobrze znosi przygryzanie i udeptywanie. Doskonale nadaje się również do produkcji siana i kiszonki. Daje paszę o wysokiej jakości.

Norma wysiewu od 35 kg/ha.

TROJANKA Mieszanka kośna

Mieszanka jednoroczna, kośna o parametrach energetycznych lepszych niż kukurydza. Składa się z bardzo szybko rosnących odmian wysokocukrowch życic. Może być wysiewana wiosną lub jesienią jako mieszanka poplonowa. Przy optymalnym uwilgotnieniu i nawożeniu szczególnie azotowym potrafi dać 5 do 6 pokosów i od 60 do 90 ton zielonej masy z hektara rocznie. Idealna na sianokiszonkę.

Norma wysiewu od 40 kg/ha.

ROKITA Mieszanka kośna dwuletnia lub międzyplonowa

Mieszanka kośna pod intensywną uprawę, przeznaczona na użytki przemienne najlepiej na glebach mineralnych, żyznych o uregulowanych stosunkach wodnych. W warunkach wysokiego nawożenia i uwilgotnienia daje obfity plon zielonej masy o dużej smakowitości i strawności (5-6 pokosów). Mieszanka przeznaczona na sianokiszonkę. Rokita wysiana do połowy sierpnia jako międzyplon po 6 do 8 tyg. pozwoli uzyskać wysoki plon zielonki lub sianokiszonki. Dzięki życicy wielokwiatowej i koniczynie po wiosennym wznowieniu wegetacji jesteśmy w stanie uzyskać dodatkowy odrost (przed uprawami późno wchodzącymi na pole takimi jak np.: kukurydza, ziemniaki). W sprzyjających warunkach gwarantuje wysoki plon energetyczny, a duża zawartość białka czyni ją lepszą od kukurydzy.

Norma wysiewu od 40 do 45 kg/ha.

Rokita może być stosowana jako roślina ochronna w ilości 10 kg/ha w zasiewach mieszanek wieloletnich Krasula, Anula, Mućka. 

BIZON Mieszanka kośna

Trwała mieszanka wieloletnia polecana na stanowiska przesuszane, o długotrwałym deficycie wody. Skład mieszanki powstał w oparciu o doświadczenia prowadzone na poszczególnych gatunkach traw i bobowatych w okresie długotrwałej suszy w 2018 roku. Duży udział kupkówki pospolitej, kostrzew oraz festulolium zapewnia dobry wzrost i stabilne plonowanie mieszanki nawet w okresach przedłużającej się suszy. Koniczyna biała i komonica zwiększają zawartość białka i poprawiają jakość paszy oraz dodatkowo dokarmiają trawy poprzez wiązanie azotu atmosferycznego.

Norma wysiewu od 35 kg/ha.


MIESZANKI TRAW NA GLEBY MOZAIKOWATE - LINIA PREMIUM (bogatsze składy)

ANULA PREMIUM       

Mieszanka kośna na gleby torfowe i wilgotne  

Mieszanka wieloletnia przeznaczona na gleby organiczne (torfowe) wilgotne i bardzo wilgotne. Jest to typowa mieszanka kośna, której budowa systemu korzeniowego charakteryzuje się odpornością na rozrywanie i przesuszanie co jest charakterystyczne dla mieszanek torfowych. Zwiększony udział mietlicy białawej, koniczyny szwedzkiej oraz obecność wyczyńca łąkowego zapewnia stabilne plonowanie na glebach organicznych. Przeznaczona na kiszonkę i zielonkę.

Norma wysiewu od 35 kg/ha

KRASULA PREMIUM  

Mieszanka kośno-pastwiskowa na gleby optymalnie wilgotne

Mieszanka wieloletnia typu kośnego, przeznaczona na stanowiska o uregulowanych stosunkach wodnych i gruntach ornych. Charakteryzuje się wysoką strawnością i dobrym odrostem dającym minimum 4 pokosy w roku. Podwyższona zawartość cukrów rozpuszczalnych ułatwia proces zakiszania, podnosi smakowitość. Dobrze zbilansowany skład (białko do energii) umożliwia dłuższe przechowanie kiszonek. Przeznaczenie: kiszonka.

Norma wysiewu od 35 kg/ha

MUĆKA PREMIUM     

Mieszanka kośna-pastwiskowa

Mieszanka wieloletnia z dużym udziałem życicy mieszańcowej, odpornej na suszę. Pozwala uzyskać poprawę plonowania. Łąki zakładane w oparciu o tę mieszankę charakteryzują się bardzo dobrym zagęszczeniem runi oraz niską wrażliwością na używanie ciężkiego sprzętu, natomiast pastwiska cechuje znakomita odporność na przygryzanie i udeptywanie.

Norma wysiewu od 35 kg/ha

LUŚKA PREMIUM        

Mieszanka kośna

Specjalistyczna mieszanka wieloletnia przeznaczona na gleby mineralne, żyzne o uregulowanych stosunkach wodnych i okresowo suchych. Trawy zabezpieczają plon zielonej masy przez pierwsze dwa lata od zasiewu, w trzecim roku ustępując lucernie. Obecność traw bogatych w cukry ułatwia również zakiszanie, a 40% udział lucerny siewnej zapewnia wysokie i wyrównane plony o dużej zawartości białka. Mieszanka przeznaczona na sianokiszonkę i siano.

Przypominamy: Lucerna jest szczególnie wrażliwa na niskie pH gleby – poniżej 5,5!

Norma wysiewu od 25 do 35 kg/ha


MIESZANKI TRAW DLA KONI

KARINO Mieszanka pastwiskowo-kośna

Wieloletnia mieszanka pastwiskowa przeznaczona na stanowiska żyzne o uregulowanych stosunkach wodnych. Udaje się zarówno na glebach mineralnych i organicznych. Bujnie odrasta zarówno po spasieniu, jak również po skoszeniu. Odporna na udeptywanie co czyni ją bardzo przydatną do zakładania trwałych pastwisk dla bydła opasowego i koni.

KARINO PREMIUM Mieszanka kośna

Mieszanka wieloletnia stworzona w oparciu o wiedzę, że dużą rolę w pobieraniu paszy przez konie odgrywa jej smakowitość i zapach. Przeznaczona do wysiewu na stanowiskach wilgotnych i optymalnie wilgotnych. Skład gatunkowy gwarantuje uzyskanie pasz objętościowych o dużym udziale włókna surowego oraz białka, przy jednocześnie stosunkowo niewielkim udziale fruktanów odpowiedzialnych za ochwat u koni. Odmiany użyte w mieszance zapewniają dobre tempo odrostu po skoszeniu.

TRAKEN Mieszanka pastwiskowa

Mieszanka przeznaczona na intensywnie użytkowane pastwiska. Dzięki zastosowaniu w składzie odmian gazonowych o bardzo dobrych właściwościach krzewienia, polecana jest również do siewu na padokach. Do przygotowania mieszanki zastosowano najlepsze dostępne odmiany pastwiskowe, które cechuje podwyższona odporność na niskie przygryzanie (często poniżej węzła krzewienia).

MIESZANKI TRAW DLA KRÓW WYSOKOWYDAJNYCH

SMAKOVITA ŁĄKOWA

Mieszanka wieloletnia, przeznaczona do zakładania trwałych łąk zarówno na glebach organicznych jak i glebach mineralnych o uregulowanych stosunkach wodnych. Polecana do użytkowania kośnego przez okres 5-6 lat. Odporna na okresowe zalewy. Wysoko plonuje na dobrze uwilgotnionych siedliskach naturalnych jak również na gruntach ornych do kl. I-IVb. Gwarantuje wysokie plony wysokobiałkowej i smakowitej paszy. Dobrze odrasta po skoszeniu. Mieszanka przeznaczona na sianokiszonkę, siano i susz. Doskonale nadaje się do podsiewów.

SMAKOVITA KOŚNO-PASTWISKOWA

Trwała mieszanka kośno-pastwiskowa wysoko plonująca przez okres 5-6 lat. Zalecana dla gospodarstw o wysokim poziomie produkcji mleka i mięsa. Nadaje się do obsiewu gleb mineralnych i organicznych o uregulowanych stosunkach wodnych i okresowo podsychających. Na gruntach ornych dobrze plonuje na kl. I-V Mieszankę cechuje zwiększona odporność na zaleganie okrywy śnieżnej. Szybko odrasta po spasieniu, jak i po skoszeniu. Gwarantuje wyrównane plonowanie pokosów. Mieszanka przeznaczona na sianokiszonkę, siano i do bezpośredniego skarmiania. Doskonale nadaje się do podsiewów.

SMAKOVITA PASTWISKOWA

Wieloletnia mieszanka polecana do obsiewu stanowisk o mniejszej zasobności w składniki pokarmowe i wodę. Udaje się na lżejszych glebach mineralnych oraz okresowo przesuszających się glebach organicznych. Okres użytkowania 5-7 lat. Zalecana do siewu na gruntach kl. IV-VI. Bujnie odrasta po spasieniu jak i skoszeniu. Mieszanka bogata w cukry i białko o korzystnym składzie aminokwasowym. Cechuje ją również wysoka strawność. Mieszanka o podwyższonej zawartości energii, polecana dla bydła opasowego i wysokowydajnych krów mlecznych, przeznaczona do bezpośredniego skarmiania jak również na siano i sianokiszonkę.

SMAKOVITA PROTEIN SOWUL z lucerną

NOWA , WYSOKOBIAŁKOWA mieszanka wieloletnia na stanowiska suche. Dodatek szybkorosnących traw zapewnia lucernie siewnej naturalną osłonę (zabezpieczenie szyjek korzeniowych przed wiosennymi przymrozkami). Dodatkowo wybór kupkówki i festulolium spowodowany jest tolerancją tych gatunków na przedłużające się susze. Pasze z mieszanek lucerny z trawami charakteryzuje znacznie lepsza zdolność zakiszania oraz stabilność. Skład mieszanki PROTEIN SOWUL daje możliwość stosowania większych dawek azotu, nawet po 50-60 kg/ha wczesną wiosną. Trwałość mieszanki niezależnie od stanowiskaprzy zachowaniu optymalnego pH na poziomie nie niższym niż 6,0 to 5-6 lat.

SMAKOVITA TURBO SOWUL

Mieszanka traw specjalistyczna przeznaczona do 2-3-letniego, intensywnego użytkowania kośnego. Najwyższe plony przekraczające 70 ton zielonej masy osiąga na glebach mineralnych, żyznych i średnio-żyznych o uregulowanych stosunkach wodnych. Mieszanka skonstruowana jest z wykorzystaniem technologii schodowego systemu korzeniowego, o mniejszej wrażliwości na suszę. Idealna i łatwa w bilansowaniu pasz oraz układaniu dawek pokarmowych dla krów wysokowydajnych.

SMAKOVITA Z TYMOTKĄ SOWUL

Mieszanka przeznaczona do 3-letniego użytkowania kośnego na stanowiskach mineralnych żyznych i średniożyznych o uregulowanym poziomie wód gruntowych. Wysoko plonuje na gruntach klasy I-IVb. Mieszanka charakteryzuje się wysokim plonowaniem zielonej masy i wysokostrawnego białka. Mieszanka toleruje lekko zakwaszone gleby oraz okresowo wyższy poziom wód gruntowych.

SMAKOVITA PODSIEW SOWUL

Mieszanka przeznaczona do podsiewu intensywnie użytkowanych łąk oraz pastwisk na stanowiskach mineralnych żyznych i średniożyznych o uregulowanym poziomie wód gruntowych. Skuteczna przy podsiewie gruntów klasy I-IVb. Zastosowanie kilku szybko kiełkujących odmian życicy trwałej, pozwala na równomierny rozkład plonu w kolejnych odrostach o wysokiej zawartości cukrów i strawności. W przypadku podsiewu wiosennego wymagane jest koszenie pielęgnacyjne! Prawidłowo wykonany podsiew pozwala na wzrost plonowania użytku zielonego przez okres 3-4 lat.


MIESZANKI MIĘDZYPLONOWE

Dzięki mieszankom międzyplonowym spełnisz nowe oczekiwania dotyczące dopłat w ekosystematach!

 MIESZANKA PODLASKA       

• zapewnia wysoki plon wysoko jakościowej paszy
• mieszanka sprawdza się na różnych glebach i w różnych sposobach użytkowania (użytkowanie kośne, pastwiskowe oraz na nawóz zielony)
• wysoki plon zielonej i suchej masy jest bogaty w białko i energię
• pozostawia znakomite stanowisko dzięki pozostawionej dużej ilości masy korzeniowej bogatej w azot
• chroni glebę przed erozją
• norma wysiewu 40-45 kg/ha

MIESZANKA WARMIŃSKA       

• mieszanka o wszechstronnym zastosowaniu, idealna jako przedplon (nawóz zielony do przeorania)
• zastosowany skład umożliwia wysiew nawet na słabych stanowiskach gleb klasy V-VI
• udział gorczycy, gryki, facelii oraz rzodkwi oleistej zapewnia doskonałą penetrację profilu glebowego
• obecność roślin mątwikobójczych, fitosanitarnych znacznie poprawia stan zdrowotny gleby
• zalecana norma wysiewu 25-30 kg/ha

MIESZANKA WIELKOPOLSKA 

• plon wysokobiałkowej paszy
• mieszanka szybkozadarniająca o właściwościach fitosanitarnych
• skład zawierający ponad 60% gatunków wiążących azot
• do wysiewu w plonie głównym lub jako międzyplon przeznaczony do zbioru późnym latem
• źródło taniej, znakomitej paszy bogatej w białko
• siana po rzepaku stanowi idealny międzyplon przed uprawą zbóż
• zalecana norma wysiewu 120-150 kg/ha

MIESZANKA MAZOWIECKA     

• pod zboża i rzepaki
• mieszanka strukturotwórcza, posiadająca właściwości przeciwerozyjne i rozpulchniające
• wspomaga tworzenie próchnicy
• szybko zadarniająca – zapobiega utracie wody z gleby
• zastosowanie w składzie roślin bobowatych umożliwia pozyskiwanie darmowego azotu poprzez wiązanie go z atmosfery
• zalecana norma wysiewu 40-60 kg/ha

MIESZANKI GAZONOWE

HOBBY BEZPIECZNA ŁĄKA

Mieszanka składająca się z wybranych odmian traw, kwiatów i ziół których naturalne właściwości biologiczne odstraszają kleszcze i owady gryzące. Innowacyjny skład, składający się z gatunków traw pastewnych i gazonowych z dodatkiem nasion kwiatów, ziół i roślin bobowatych.Trawnik nawozimy nawozami NPK z małą ilością azotu max 8% raz w roku, najlepiej wiosną w ilości 20-30 g/m2 PIELĘGNACJA: Z uwagi na to że w mieszance znajdują się byliny i nasiona kwiatów, trawnika nie kosimy przez cały okres jego wegetacji. Koszenie pielęgnacyjne wykonujemy po przekwitnięciu wszystkich roślin, to jest na początku października, na wysokość ok. 10 cm. Pokos należy zebrać i usunąć z trawnika.

Skład: kostrzewa czerwona rozłogowa 25% życica trwała 30% kostrzewa czerwona kępowa 5% kostrzewa trzcinowa 30% kostrzewa murawowa 10%

Norma wysiewu od 40 - 50 g/m²

HOBBY SOLAR 

Mieszanka nasion traw wysokiej jakości, przeznaczona do zakładania trawników w miejscach o silnym nasłonecznieniu lub na terenach o częstym deficycie wody. Dzięki zastosowaniu odmian głęboko korzeniących się ograniczyliśmy do minimum ryzyko wysychania trawnika. Mieszanka ta z powodzeniem może być stosowana do zakładania na słabych glebach umiarkowanie użytkowanych trawników przydomowych.

Skład: kostrzewa czerwona rozłogowa 25% życica trwała 30% kostrzewa czerwona kępowa 5% kostrzewa trzcinowa 30% kostrzewa murawowa 10%

Norma wysiewu od 35 - 50 g/m²

HOBBY SPORT

Mieszanka specjalne wyselekcjonowanych nasion traw przeznaczona na tereny intensywnie użytkowane. Charakteryzuje się zwiększoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz zdolnością do samoregeneracji. Szczególnie polecana do zakładania boisk sportowych oraz placów zabaw. Zastosowane w mieszance SPORT odmiany traw przy zastosowaniu odpowiedniej pielęgnacji (koszenie, nawożenie, nawadnianie) tworzą zwartą i wytrzymałą darń, odporną na intensywne udeptywanie.

Skład: kostrzewa czerwona rozłogowa 20% życica trwała (2 odmiany) 50% wiechlina łąkowa (2 odmiany) 30%

Norma wysiewu od 35 - 50 g/m²

HOBBY UNIWERSALNA

Mieszanka o wszechstronnym zastosowaniu. Charakteryzuje się szybkim tempem wzrostu oraz dobrą zdolnością zadarniania. Dobrze znosi średnio intensywne użytkowanie. Idealnie nadaje się na tereny przydomowe, rekreacyjne oraz parkowe. Stosując ją uzyskacie Państwo zadowalający efekt gęstego oraz intensywnie zielonego trawnika na większości typów gleb.

Skład: kostrzewa czerwona rozłogowa 30% życica trwała (2 odmiany) 55% kostrzewa czerwona kępowa 10% wiechlina łąkowa 5%

Norma wysiewu od 35 - 50 g/m²

HOBBY GAZON

Mieszanka wysokiej jakości traw przeznaczona na tereny reprezentacyjne oraz rzadziej użytkowane trawniki przydomowe. Wąskie blaszki liściowe tworzą delikatną i zwartą murawę o intensywnie zielonej barwie. Mieszanka GAZON odznacza się powolnym odrostem po skoszeniu, jest umiarkowanie odporna na udeptywanie i okresowe niedobory wody.

Skład: kostrzewa czerwona rozłogowa 20% życica trwała (2 odmiany) 40% wiechlina łąkowa 15% kostrzewa czerwona kępowa 15% kostrzewa murawowa 10%

 Norma wysiewu od 35 - 50 g/m²