Kolczyki urzędowe

Obowiązek kolczykowania trzody chlewnej!

18 października 2016 r. weszła w  życie ustawa dotycząca identyfikacji i rejestracji zwierząt,
mówiąca m. in. o tym , że: 

„Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest oznakować należące do niego zwierzęta w terminie 30 dni od dnia urodzenia. Oznakowania dokonuje się poprzez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym. Numer identyfikacyjny – jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni.”

Szczegółowe informacje dotyczące zmiany przepisów znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/od-18-pazdziernika-2016-r-zmieniaja-sie-przepisy-dotyczace-identyfikacji-i-rejestracji-zwierza.html

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA NA KOLCZYKI DLA TRZODY CHLEWNEJ

http://canagri.pl/formularz/

 


 
 
Identyfikacja zwierząt gospodarskich – bydło, trzoda, kozy i owce. Ważnym elementem unijnego systemu, gwarantującego żywność bezpieczną dla zdrowia konsumentów,  jest wdrożony w Polsce w roku 2003 rejestr oznakowanych zwierząt gospodarskich.
 
Rejestr taki wdrożyła i prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach ogólnoeuropejskiego systemu IACS. W bazie danych Systemu IRZ gromadzone są informacje na temat:
- posiadaczy zwierząt (rejestr producentów),
- zwierząt i ich miejsc przebywania (rejestr siedzib stad),
- przemieszczeń zwierząt (rejestracja zgłoszeń zdarzeń dotyczących zwierząt).
 
 
Can Agri jest od początku akredytowanym dostawcą kolczyków dla zwierząt gospodarskich (lista ARiMR – pozycja nr 3). Dostarczane przez nas znaczniki spełniają najwyższe wymogi jakościowe, zarówno w zakresie wytrzymałości na zrywanie, jak i stabilności tworzywa oraz trwałości laserowego nadruku. Pozwoliło nam to na wprowadzenie wyjątkowej oferty dla hodowców.
 
Oferowane przez CAN AGRI kolczyki dla owiec i kóz są najmniejsze i najlżejsze ze wszystkich typów, dostępnych na polskim rynku. Co to oznacza dla delikatnych małżowin usznych owiec, wiedzą nadto dobrze ich hodowcy.

Cechą charakterystyczną naszych kolczyków dla bydła, owiec i kóz jest CZERWONA WKŁADKA ŁĄCZĄCA część żeńską i męską kolczyka.
 
W ofercie CAN AGRI znajdą Państwo również kolczyki przeznaczone dla trzody chlewnej. Podstawową zaletą jest ich wytrzymałość, oraz ostrze pozwalające na łatwe przebicie małżowiny usznej.
 
 

 
Kolczyki Can Agri dostępne są w całym kraju za pośrednictwem sieci naszych dystrybutorów, można również zamówić je, wysyłając zamówienie na adres naszej firmy. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych kopert Can Agri - opłata przerzucona na adresata !
Dostarczamy również najwyższej jakości kolczykownice, cechujące się wysoką trwałością, a dzięki nietypowej konstrukcji (równoległy ruch igły i kowadełka) wymagające przyłożenia znacznie mniejszej siły przy zapinaniu kolczyków, niż ma to miejsce w przypadku innych konstrukcji. Dlatego są one przez nas polecane zwłaszcza dla posiadaczy większych stad  zwierząt.
Ofertę oraz szczegółowe informacje uzyskają Państwo dzwoniąc pod numer telefonu (29) 753 21 90 lub pod adresem mailowym znakowanie@canagri.pl