Twoje konto firmowe jest zablokowane i nie możesz w tej chwili składać zamówień. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z działem obsługi klienta Can Agri.

Pułapki i stacje deratyzacyjne na gryzonie


Monitorowanie i identyfikacja populacji: Stacje deratyzacyjne i pułapki pozwalają na monitorowanie aktywności gryzoni w określonym obszarze. Populacje gryzoni mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych oraz infrastruktury budynków. Poprzez umieszczanie w stacjach trucizn lub atrakcyjnych substancji przyciągających gryzonie, można określić, czy populacja jest aktywna i w jakim stopniu. Regularna kontrola stacji deratyzacyjnych jest kluczowa dla skuteczności ich działania. Konserwacja i uzupełnianie trutki w stacjach oraz ewentualna zmiana lokalizacji w razie potrzeby to ważne elementy utrzymania efektywnego procesu deratyzacji.

Zastostosowanie: Stacje deratyzacyjne mogą zawierać różne rodzaje trutek, od śmiertelnych do tych, które powodują zmiany w organizmach gryzoni, uniemożliwiając im rozmnażanie. Stacje powinny być umieszczane w strategicznych miejscach, gdzie aktywność gryzoni jest szczególnie widoczna lub prawdopodobna. To pomaga w efektywnym ograniczaniu populacji w konkretnych obszarach, takich jak magazyny, składowiska czy tereny przemysłowe.

Bezpieczeństwo dla ludzi i zwierząt: Stacje deratyzacyjne są zaprojektowane tak, aby ograniczyć dostęp do trutki dla ludzi i domowych zwierząt. Posiadają mechanizmy ochronne, które umożliwiają dostęp jedynie gryzoniom.

Skuteczność: Jednym z najważniejszych aspektów stacji deratyzacyjnych jest zmniejszenie ryzyka wtórnego zatrucia. Gryzonie, które spożywają trutkę w stacji, nie od razu umierają, co pozwala uniknąć odoru rozkładającego się ciała, który mógłby przyciągnąć drapieżniki i powodować niekontrolowane rozprzestrzenianie się trucizny.