Twoje konto firmowe jest zablokowane i nie możesz w tej chwili składać zamówień. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z działem obsługi klienta Can Agri.

Kable i przewody grzewcze służą do ochrony instalacji wodnej w oborze oraz jako ochrona przed zamarzaniem rynien i rur, dachów, podjazdów, chodników, rurociągów, kanałów odpływowych, pomp ciepła i schodów.


Kable grzewcze sprawdzą się tam, gdzie zimą  instalacja wodna lub kanalizacyjna może być zagrożona zamarznięciem. Zamarzanie rur może być kłopotliwe nie tylko ze względu na to, że woda przestaje płynąć, ale również dlatego, że zamarzająca woda zwiększa swoją objętość. Może to skutkować pęknięciem rury, a co za tym idzie stratami związanymi z awarią i dłuższą przerwą w dostępie do wody. 

Wbudowany termostat ułatwia obsługę i działanie kabli oraz obniża zużycie energii. Dzięki niemu kable włączają i wyłączają się automatycznie. Termostat włącza się przy temperaturze poniżej +3 °C, a wyłącza przy temperaturze wynoszącej około +12 ° C. Kabli grzewczych nie można skracać, dlatego ważne jest odpowiednie dobranie długości przed montażem. 

Przewody grzewcze mogą służyć do ogrzewania rynien i dachu. W czasie zimy zapobiegają zbieraniu się śniegu i tworzenniu ciężkich sopli lodu, które nierzadko mogą byc przyczyną powstawania nieestetycznych wyrw. Umieszcza się je w rynnach, rurach spustowych i korytach odpływowych. Dzięki ogrzaniu woda swobodnie spływa z dachu.

W rurach spustowych o przekroju 80 mm, stosuje się pojedynczą nitkę przewodu stałooporowego. Przewód stałooporowy charakteryzuje się określoną mocą na metr, co ma przełożenie na stałą temperaturę. Przewodów stałooporowych nie można ciąć na części, dlatego należy dobrać przed montażem odpowiednią długość dla całego orynnowania.

Przewód grzejny nie może się stykać ani krzyżować, ponieważ może dojść do uszkodzenia kabla. 


Przed instalacją i użytkowaniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi (dostępna tutaj). Nasze kable/przewody grzewcze składają się z oporowego elementu grzewczego, termostatu i kabla siciowego (2m). Metalowy płaszcz zapewnia dodatkową wytrzymałość mechaniczną oraz połączenie z uziemieniem. 

Nasze kable/przewody grzewcze składają się z oporowego elementu grzewczego, termostatu i kabla siciowego (2m). Metalowy płaszcz zapewnia dodatkową wytrzymałość mechaniczną oraz połączenie z uziemieniem. 

Co należy zrobić:

upewnić się, że wokół rury jest dużo wolnego miejsca i nie ma żadnych ostrych krawędzi ani materiałów palnych

jeśli przewód ma być zamontowany na rurze z tworzywa sztucznego, należy owinąć rurę aluminiową taśmą klejącą (nr.kat. 222809)

uziemić elektrycznie wszytskie metalowe części instalacji

przed podłączeniem wtyczki sieciowej należy sprawdzić ciągłość, opór przewodu oraz opór izolacji przewodu grzewczego (szczegóły w instrukcji)

rozwinąć przewód grzewczy i ułożyć na podłożu  w taki sposób w jaki ma zostać zmontowany na rurze

zmontować gniazdo sieciowe wewnątrz pomieszczenia i zabezpieczyć je przed przedostaniem się skroplin

każde przyłącze przewodu grzejnego zabezpieczyć oddzielnym wyłącznikiem różnicowoprądowym.

Czego nie należy robić:

nie montować tego samego przewodu grzewczego jednocześnie na różnych rurach, może to spowodować przegrzanie przewodu i doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem

grubość izolacji nie może przekraczać 13 mm, nadmierna ilość prowadzić może do jej przegrzania

montować przewodu grzewczego w temepraturze zewnętrznej poniżej +5 st.C

po ułożeniu w wybranym miejscu przewód nie może być leżeć skręcony

nie należy używać pasków ani opasek metalowych do zamocowania przewodu

nie używać uszkodzonego, przeciętego lub z oznakami zwęglenia przewodu grzewczego

nie należy używać przewodów grzewczych 230 V w obszarach, w których może wystąpić ryzyko pogryzienia przez zwierzęta 


W ofercie posiadamy transformatory do poideł podgrzewanych i kabli grzewczych. Główne zalety:

zmieniają napięcie z 230 V do 24 V

chronią przed zwarciem i przeciążeniem dzięki łatwym do wymiany bezpiecznikom samochodowym w obwodzie wyjściowym

dzięki zintegrowanemu ogranicznikowi temperatury transformatory są zabezpieczone przed przegrzaniem

IP 65 (transformator) / IP 20 (okablowanie)

nadają się do wszystkich kabli i poideł podgrzewanych