Twoje konto firmowe jest zablokowane i nie możesz w tej chwili składać zamówień. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z działem obsługi klienta Can Agri.


DIMITRA Lucerna siewna 

 

• LS7- szybki start wiosną i późne skończenie wegetacji jesienią - pozwala osiągnąć dodatkowy pokos ( w cyklu badań 2017-2019 IV pokosy)
• bardzo dobra zimotrwałość i zdolność do regeneracji (potwierdzone przezimowanie bez koniecznośi podsiewu w latach 2015-2019)
• bardzo szybki odrost po skoszeniu  - najlepszy wśród kilkunastu testowanych odmian
• zawartość białka ogólnego średnio 21% w latach badań 2017-2019
• bardzo dobra tolerancja młodych siewek na długotrwałe susze wiosenne

• zwiększona odporność na wyleganie znacznie poprawia jej wydajność podczas zbiorów (optymalizacja plonów)
• nasiona otoczkowane z dodatkiem bakterii Rhizobium, zapewniają podniesienie plonu poprzez zwiększenie intensywności wiązania azotu atmosferycznego
przeznaczenie: kiszonka, siano, susz

Norma wysiewu od 25 - 30 kg/ha

Termin siewu: najlepiej wiosną (kwiecień/maj) - siew w wilgotną ziemię o temperaturze około 8 °C

ROZETA/KRYNIA Koniczyna czerwona

• dostarcza wysokowartościowej paszy o zbilansowanej zawartości składników pokarmowych i mineralnych dla zwierząt przeżuwających
• w użytkowaniu kośnym w uprawie polowej daje wysokie plony zielonki i suchej masy
• rośliny szybko odrastają wiosną i po pierwszym pokosie
• wysoka tolerancja na okresowe susze
• niska podatność na wyleganie
• duża odporność na choroby grzybowe


MIESZANKI TRAW KOŚNO-PASTWISKOWE NA GLEBY MOZAIKOWATE

Muuutip Mieszanka kośno-pastwiskowa

Mieszanka typu uniwersalnego nadająca się doskonale do podsiewu jaki i uprawy w plonie głównym.  Skład stworzony w 100% z nasion kwalifikowanych. Kompozycja gatunków zapewnia szybki wzrost zarówno po siewie, jak i po każdym pokosie. Możliwość uzyskania wysokowartościowej paszy, bogatej w energię i białko. Udział koniczyny białej stabilizuje zawartość białka i zapewnia uniwersalność w podsiewie łąk i pastwisk. Wysoki udział życic sprawia, że mieszanka jest chętnie pobierana przez zwierzęta i sprawdzi się na sianokiszonkę. Trwałość w zależności od stanowiska, na którym została wysiana (2-3 lata).

Norma wysiewu od 40 do 45 kg/ha.

ANULA Mieszanka łąkowa na gleby wilgotne i optymalnie wilgotnie

Trwała mieszanka kośna o dużym potencjale plonowania. Przeznaczona na gleby organiczne, jaki i mineralne o wysokim poziomie wód gruntowych. Odporna na okresowe zalewy. Bardzo dobra wydajność zielonej masy o doskonałej smakowitości i wysokiej strawności. Przeznaczona na kiszonkę i zielonkę. Wykorzystywana również przy podsiewach.

Norma wysiewu od 35 kg/ha.

KRASULA Mieszanka kośno-pastwiskowa na gleby optymalnie wilgotne i okresowo posuszne

Mieszanka wieloletnia o wysokiej trwałości i mrozoodporności, wyróżniająca się schodowym systemem korzeniowym „STOP SUSZY”. Przeznaczona na stanowiska zmienne pod kątem wilgotnościowym. Charakteryzuje się wysokim plonem zielonej masy zarówno w użytkowaniu kośnym, jak i pastwiskowym. Przeznaczona na kiszonkę, zielonkę i siano. 

Norma wysiewu od 35 kg/ha.

MUĆKA Mieszanka pastwiskowa (pastwiskowo-kośna) na gleby suche

Mieszanka wieloletnia przeznaczona na stanowiska mniej żyzne i ubogie w wodę. Na glebach o uregulowanych stosunkach wodnych reaguje znacznym wzrostem wydajności. Dobrze znosi przygryzanie i udeptywanie. Doskonale nadaje się również do produkcji siana i kiszonki. Daje paszę o wysokiej jakości.

Norma wysiewu od 35 kg/ha.

TROJANKA Mieszanka kośna

Mieszanka jednoroczna, kośna o parametrach energetycznych lepszych niż kukurydza. Składa się z bardzo szybko rosnących odmian wysokocukrowch życic. Może być wysiewana wiosną lub jesienią jako mieszanka poplonowa. Przy optymalnym uwilgotnieniu i nawożeniu szczególnie azotowym potrafi dać 5 do 6 pokosów i od 60 do 90 ton zielonej masy z hektara rocznie. Idealna na sianokiszonkę.

Norma wysiewu od 40 kg/ha.

ROKITA Mieszanka kośna dwuletnia lub międzyplonowa

Mieszanka kośna pod intensywną uprawę, przeznaczona na użytki przemienne najlepiej na glebach mineralnych, żyznych o uregulowanych stosunkach wodnych. W warunkach wysokiego nawożenia i uwilgotnienia daje obfity plon zielonej masy o dużej smakowitości i strawności (5-6 pokosów). Mieszanka przeznaczona na sianokiszonkę. Rokita wysiana do połowy sierpnia jako międzyplon po 6 do 8 tyg. pozwoli uzyskać wysoki plon zielonki lub sianokiszonki. Dzięki życicy wielokwiatowej i koniczynie po wiosennym wznowieniu wegetacji jesteśmy w stanie uzyskać dodatkowy odrost (przed uprawami późno wchodzącymi na pole takimi jak np.: kukurydza, ziemniaki). W sprzyjających warunkach gwarantuje wysoki plon energetyczny, a duża zawartość białka czyni ją lepszą od kukurydzy.

Norma wysiewu od 40 do 45 kg/ha.

Rokita może być stosowana jako roślina ochronna w ilości 10 kg/ha w zasiewach mieszanek wieloletnich Krasula, Anula, Mućka. 

BIZON Mieszanka kośna

Trwała mieszanka wieloletnia polecana na stanowiska przesuszane, o długotrwałym deficycie wody. Skład mieszanki powstał w oparciu o doświadczenia prowadzone na poszczególnych gatunkach traw i bobowatych w okresie długotrwałej suszy w 2018 roku. Duży udział kupkówki pospolitej, kostrzew oraz festulolium zapewnia dobry wzrost i stabilne plonowanie mieszanki nawet w okresach przedłużającej się suszy. Koniczyna biała i komonica zwiększają zawartość białka i poprawiają jakość paszy oraz dodatkowo dokarmiają trawy poprzez wiązanie azotu atmosferycznego.

Norma wysiewu od 35 kg/ha.


MIESZANKI TRAW KOŚNO-PASTWISKOWE NA GLEBY MOZAIKOWATE - LINIA PREMIUM (bogatsze składy)

ANULA PREMIUM       

Mieszanka kośna na gleby torfowe i wilgotne  

Mieszanka wieloletnia przeznaczona na gleby organiczne (torfowe) wilgotne i bardzo wilgotne. Jest to typowa mieszanka kośna, której budowa systemu korzeniowego charakteryzuje się odpornością na rozrywanie i przesuszanie co jest charakterystyczne dla mieszanek torfowych. Zwiększony udział mietlicy białawej, koniczyny szwedzkiej oraz obecność wyczyńca łąkowego zapewnia stabilne plonowanie na glebach organicznych. Przeznaczona na kiszonkę i zielonkę.

Norma wysiewu od 35 kg/ha

KRASULA PREMIUM  

Mieszanka kośno-pastwiskowa na gleby optymalnie wilgotne

Mieszanka wieloletnia typu kośnego, przeznaczona na stanowiska o uregulowanych stosunkach wodnych i gruntach ornych. Charakteryzuje się wysoką strawnością i dobrym odrostem dającym minimum 4 pokosy w roku. Podwyższona zawartość cukrów rozpuszczalnych ułatwia proces zakiszania, podnosi smakowitość. Dobrze zbilansowany skład (białko do energii) umożliwia dłuższe przechowanie kiszonek. Przeznaczenie: kiszonka.

Norma wysiewu od 35 kg/ha

MUĆKA PREMIUM     

Mieszanka kośna-pastwiskowa

Mieszanka wieloletnia z dużym udziałem życicy mieszańcowej, odpornej na suszę. Pozwala uzyskać poprawę plonowania. Łąki zakładane w oparciu o tę mieszankę charakteryzują się bardzo dobrym zagęszczeniem runi oraz niską wrażliwością na używanie ciężkiego sprzętu, natomiast pastwiska cechuje znakomita odporność na przygryzanie i udeptywanie.

Norma wysiewu od 35 kg/ha

LUŚKA PREMIUM        

Mieszanka kośna

Specjalistyczna mieszanka wieloletnia przeznaczona na gleby mineralne, żyzne o uregulowanych stosunkach wodnych i okresowo suchych. Trawy zabezpieczają plon zielonej masy przez pierwsze dwa lata od zasiewu, w trzecim roku ustępując lucernie. Obecność traw bogatych w cukry ułatwia również zakiszanie, a 40% udział lucerny siewnej zapewnia wysokie i wyrównane plony o dużej zawartości białka. Mieszanka przeznaczona na sianokiszonkę i siano.

Przypominamy: Lucerna jest szczególnie wrażliwa na niskie pH gleby – poniżej 5,5!

Norma wysiewu od 25 do 35 kg/ha


MIESZANKI TRAW DLA KRÓW WYSOKOWYDAJNYCH

SMAKOVITA ŁĄKOWA

Mieszanka wieloletnia, przeznaczona do zakładania trwałych łąk zarówno na glebach organicznych jak i glebach mineralnych o uregulowanych stosunkach wodnych. Polecana do użytkowania kośnego przez okres 5-6 lat. Odporna na okresowe zalewy. Wysoko plonuje na dobrze uwilgotnionych siedliskach naturalnych jak również na gruntach ornych do kl. I-IVb. Gwarantuje wysokie plony wysokobiałkowej i smakowitej paszy. Dobrze odrasta po skoszeniu. Mieszanka przeznaczona na sianokiszonkę, siano i susz. Doskonale nadaje się do podsiewów.

SMAKOVITA KOŚNO-PASTWISKOWA

Trwała mieszanka kośno-pastwiskowa wysoko plonująca przez okres 5-6 lat. Zalecana dla gospodarstw o wysokim poziomie produkcji mleka i mięsa. Nadaje się do obsiewu gleb mineralnych i organicznych o uregulowanych stosunkach wodnych i okresowo podsychających. Na gruntach ornych dobrze plonuje na kl. I-V Mieszankę cechuje zwiększona odporność na zaleganie okrywy śnieżnej. Szybko odrasta po spasieniu, jak i po skoszeniu. Gwarantuje wyrównane plonowanie pokosów. Mieszanka przeznaczona na sianokiszonkę, siano i do bezpośredniego skarmiania. Doskonale nadaje się do podsiewów.

SMAKOVITA PASTWISKOWA

Wieloletnia mieszanka polecana do obsiewu stanowisk o mniejszej zasobności w składniki pokarmowe i wodę. Udaje się na lżejszych glebach mineralnych oraz okresowo przesuszających się glebach organicznych. Okres użytkowania 5-7 lat. Zalecana do siewu na gruntach kl. IV-VI. Bujnie odrasta po spasieniu jak i skoszeniu. Mieszanka bogata w cukry i białko o korzystnym składzie aminokwasowym. Cechuje ją również wysoka strawność. Mieszanka o podwyższonej zawartości energii, polecana dla bydła opasowego i wysokowydajnych krów mlecznych, przeznaczona do bezpośredniego skarmiania jak również na siano i sianokiszonkę.

SMAKOVITA PROTEIN SOWUL z lucerną

NOWA , WYSOKOBIAŁKOWA mieszanka wieloletnia na stanowiska suche. Dodatek szybkorosnących traw zapewnia lucernie siewnej naturalną osłonę (zabezpieczenie szyjek korzeniowych przed wiosennymi przymrozkami). Dodatkowo wybór kupkówki i festulolium spowodowany jest tolerancją tych gatunków na przedłużające się susze. Pasze z mieszanek lucerny z trawami charakteryzuje znacznie lepsza zdolność zakiszania oraz stabilność. Skład mieszanki PROTEIN SOWUL daje możliwość stosowania większych dawek azotu, nawet po 50-60 kg/ha wczesną wiosną. Trwałość mieszanki niezależnie od stanowiskaprzy zachowaniu optymalnego pH na poziomie nie niższym niż 6,0 to 5-6 lat.

SMAKOVITA TURBO SOWUL

Mieszanka traw specjalistyczna przeznaczona do 2-3-letniego, intensywnego użytkowania kośnego. Najwyższe plony przekraczające 70 ton zielonej masy osiąga na glebach mineralnych, żyznych i średnio-żyznych o uregulowanych stosunkach wodnych. Mieszanka skonstruowana jest z wykorzystaniem technologii schodowego systemu korzeniowego, o mniejszej wrażliwości na suszę. Idealna i łatwa w bilansowaniu pasz oraz układaniu dawek pokarmowych dla krów wysokowydajnych.

SMAKOVITA Z TYMOTKĄ SOWUL

Mieszanka przeznaczona do 3-letniego użytkowania kośnego na stanowiskach mineralnych żyznych i średniożyznych o uregulowanym poziomie wód gruntowych. Wysoko plonuje na gruntach klasy I-IVb. Mieszanka charakteryzuje się wysokim plonowaniem zielonej masy i wysokostrawnego białka. Mieszanka toleruje lekko zakwaszone gleby oraz okresowo wyższy poziom wód gruntowych.

SMAKOVITA PODSIEW SOWUL

Mieszanka przeznaczona do podsiewu intensywnie użytkowanych łąk oraz pastwisk na stanowiskach mineralnych żyznych i średniożyznych o uregulowanym poziomie wód gruntowych. Skuteczna przy podsiewie gruntów klasy I-IVb. Zastosowanie kilku szybko kiełkujących odmian życicy trwałej, pozwala na równomierny rozkład plonu w kolejnych odrostach o wysokiej zawartości cukrów i strawności. W przypadku podsiewu wiosennego wymagane jest koszenie pielęgnacyjne! Prawidłowo wykonany podsiew pozwala na wzrost plonowania użytku zielonego przez okres 3-4 lat.


MIESZANKI MIĘDZYPLONOWE

Dzięki mieszankom międzyplonowym spełnisz nowe oczekiwania dotyczące dopłat w ekosystematach!

 MIESZANKA PODLASKA       

• zapewnia wysoki plon wysoko jakościowej paszy
• mieszanka sprawdza się na różnych glebach i w różnych sposobach użytkowania (użytkowanie kośne, pastwiskowe oraz na nawóz zielony)
• wysoki plon zielonej i suchej masy jest bogaty w białko i energię
• pozostawia znakomite stanowisko dzięki pozostawionej dużej ilości masy korzeniowej bogatej w azot
• chroni glebę przed erozją
• norma wysiewu 40-45 kg/ha

MIESZANKA WARMIŃSKA       

• mieszanka o wszechstronnym zastosowaniu, idealna jako przedplon (nawóz zielony do przeorania)
• zastosowany skład umożliwia wysiew nawet na słabych stanowiskach gleb klasy V-VI
• udział gorczycy, gryki, facelii oraz rzodkwi oleistej zapewnia doskonałą penetrację profilu glebowego
• obecność roślin mątwikobójczych, fitosanitarnych znacznie poprawia stan zdrowotny gleby
• zalecana norma wysiewu 25-30 kg/ha

MIESZANKA WIELKOPOLSKA 

• plon wysokobiałkowej paszy
• mieszanka szybkozadarniająca o właściwościach fitosanitarnych
• skład zawierający ponad 60% gatunków wiążących azot
• do wysiewu w plonie głównym lub jako międzyplon przeznaczony do zbioru późnym latem
• źródło taniej, znakomitej paszy bogatej w białko
• siana po rzepaku stanowi idealny międzyplon przed uprawą zbóż
• zalecana norma wysiewu 120-150 kg/ha

MIESZANKA MAZOWIECKA     

• pod zboża i rzepaki
• mieszanka strukturotwórcza, posiadająca właściwości przeciwerozyjne i rozpulchniające
• wspomaga tworzenie próchnicy
• szybko zadarniająca – zapobiega utracie wody z gleby
• zastosowanie w składzie roślin bobowatych umożliwia pozyskiwanie darmowego azotu poprzez wiązanie go z atmosfery
• zalecana norma wysiewu 40-60 kg/ha