Szanowni Państwo

Z dniem 1.02.2020 weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20.06.2019 roku.

Nakłada ono na nas jak i na naszych klientów pewne obowiązki. Jednym z nich jest wypełnienie Oświadczenia Nabywcy - dotyczące szczegółowego stosowania prekursora materiałów wybuchowych podlegającego ograniczeniom, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148.

Podpisane Oświadczenie Nabywcy należy zwrócić do firmy, w której dokonano zakupu substancji lub mieszaniny będącej prekursorem materiałów wybuchowych.

W ofercie Can Agri istnieją dwa produkty, dla których wymagane jest oświadczenie:

- Agrisol Kwas

- Agrisol N (Sterinox)

Oświadczenie Nabywcy wypełnia się raz na 12 miesięcy. Prosimy o zapoznania się z Rozporządzeniem.

 

Wypełnione i podpisane Oświadczenie Nabywcy – należy przesłać na adres email  canagri@canagri.pl

Pobierz wniosek

Zobacz rozporządzenie