PUŁAPKA NA KRETY Z DRUTU

Podstawowe dane techniczne:

  • 2 sztuki

Kret jest w Polsce objęty ochroną częściową, z wyjątkiem występującego na terenie ogrodów zamkniętych, upraw ogrodniczych, szkółek, lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotermicznych oraz obiektów sportowych - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierzątobjętych ochroną (DZ. U. Nr 220, poz. 2237).


Drukuj

Nr katalogowy Szczegóły Pakowanie
12-0013 Pułapka na krety z drutu 1/10/140