PUŁAPKA NA KRETY VOLEX JOHN

Podstawowe dane techniczne:

  • z miejscem na przynętę
  • łatwa do zastawienia
  • metalowa

Kret jest w Polsce objęty ochroną częściową, z wyjątkiem występującego na terenie ogrodów zamkniętych, upraw ogrodniczych, szkółek, lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotermicznych oraz obiektów sportowych - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierzątobjętych ochroną (DZ. U. Nr 220, poz. 2237).


Drukuj

Nr katalogowy Szczegóły Pakowanie
12-0014 Pułapka na krety VoleX John 1/6/72