SMOCZEK GUMOWY KRÓTKI Z NACIĘCIEM, BIAŁY

• Do wiader do pojenia
• Z krzyżowym nacięciem


Drukuj

Nr katalogowy Szczegóły Pakowanie
01-1300 Smoczek gumowy krótki z nacięciem, biały 1/50/500
01-1301 Smoczek gumowy długi z nacięciem, żółty 1/50/500
01-1302 Smoczek gumowy króki z nacięciem, czerwony 1/50/500
01-1303 Smoczek gumowy długi z nacięciem, czerwony 1/50/500
01-1304 Smoczek gumowy krótki z nacięciem, biały 1/50/500
01-1305 Smoczek lateksowy krótki z nacięciem 1/50/500