Identyfikacja zwierząt

Kredki i spraye najczęściej są przeznaczone do znakowania bydła, świń, kóz. Ta forma znakowania jest przydatna, gdy chcemy np. oznaczyć zwierzęta zaszczepione, oczekujące na dany zabieg lub przyjmujące leki. Kredki i spraye są zawsze w intensywnych, widocznych z daleka barwach. Działają szybko, kolor utrzymuje się na sierści kilka tygodni (nawet 3-4 w przypadku kredek RAIDEX), szybko zasychają – znak na sierści zostaje wyraźny.
 
Spray podczas znakowania nie ma kontaktu bezpośredniego ze skórą zwierzęcia, co zapobiega przenoszeniu pasożytów lub drobnoustrojów między osobnikami.
 
Kilkadziesiąt lat temu, gdy stada bydła liczyły średnio kilka – kilkanaście sztuk nie było potrzeby znakowania. Zwierzęta były traktowane indywidualnie przez hodowców, miały nadawane imiona, były rozpoznawane po kształcie i rozmieszczeniu łat lub innych znakach szczególnych, np. po nietypowo wykrzywionym rogu. W tej chwili stada stają się coraz większe i nie sposób rozpoznać „je na oko”. Każde zwierzę gospodarskie musi być oznakowane indywidualnym numerem nadanym przez ARiMR, wydrukowanym na kolczyku. Jednak poza znakowaniem urzędowym często gospodarstwa stosują znakowanie wewnętrzne. Kolorowymi opaskami identyfikacyjnymi znakuje się krowy np. zasuszone, z problemami wymienia, przeznaczone do korekcji racic. Zakłada się je na pęcinie zwierzęcia, najczęściej na kończynie tylnej. Z tego miejsca opaska nie może spaść, a jednocześnie krowę oznakowaną np. z powodu mastitis nie sposób nie zauważyć przy doju (w hali udojowej opaska będzie na wysokości oczu dojarza, przy udoju na stanowiskach dojarz, schylając się by nałożyć kubki udojowe na wymię, również nie może nie zauważyć opaski). Opaski mogą być plastikowe lub tekstylne.
 
W oborach uwiązowych przez większość roku krowy stoją na stanowiskach, a nad nimi widnieje tabliczka zawierająca wszystkie ważne informacje, np. numer krowy, datę ostatniej inseminacji, datę ostatniego ocielenia, dane dotyczące wydajności i czasu laktacji. W oborach wolnostanowiskowych identyfikacja krów może sprawiać niemałe trudności. Numer wydrukowany na kolczyku jest zbyt mały, by odczytać go z większej odległości, dlatego najlepiej nadać w stadzie numerację wewnętrzną. Pojedyncza krowa ma wtedy na szyi obrożę, na której zawieszony jest jej numer (duże, czarne cyfry na żółtym tle – widoczne z daleka).
 
Ważnym elementem unijnego systemu, gwarantującego żywność bezpieczną dla zdrowia konsumentów, jest wdrożony w Polsce w roku 2003 rejestr oznakowanych zwierząt gospodarskich. Rejestr taki wdrożyła i prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach ogólnoeuropejskiego systemu IACS. W bazie danych Systemu IRZ gromadzone są informacje na temat:
• posiadaczy zwierząt (rejestr producentów)
• zwierząt i ich miejsc przebywania (rejestr siedzib stad)
• przemieszczeń zwierząt (rejestracja zgłoszeń zdarzeń dotyczących zwierząt)
Can Agri jest od początku akredytowanym dostawcą kolczyków dla zwierząt gospodarskich (lista ARiMR – pozycja nr 3). Dostarczane przez nas znaczniki spełniają najwyższe wymogi jakościowe, zarówno w zakresie wytrzymałości na zrywanie, jak i stabilności tworzywa oraz trwałości laserowego nadruku. Zamawiając kolczyki u dystrybutorów firmy Can Agri, duplikat otrzymasz w cenie 0,99zł netto. Oferowane przez CAN AGRI kolczyki dla owiec i kóz są najmniejsze i najlżejsze ze wszystkich typów, dostępnych na polskim rynku. Co to oznacza dla delikatnych małżowin usznych owiec, wiedzą nadto dobrze ich hodowcy. Cechą charakterystyczną naszych kolczyków dla bydła, owiec i kóz jest CZERWONA WKŁADKA ŁĄCZĄCA część żeńską i męską kolczyka. Kolczyki Can Agri dostępne są w całym kraju za pośrednictwem sieci naszych dystrybutorów, można również zamówić je, wysyłając zamówienie na adres naszej firmy.
Dostarczamy również najwyższej jakości kolczykownice, cechujące się wysoką trwałością, a dzięki nietypowej konstrukcji (równoległy ruch igły i kowadełka) wymagające przyłożenia znacznie mniejszej siły przy zapinaniu kolczyków, niż ma to miejsce w przypadku innych konstrukcji. Dlatego są one przez nas polecane zwłaszcza dla posiadaczy większych stad zwierząt.
 
Niezależnie od tego mamy możliwość dostarczenia na zamówienie dowolnych kolczyków czystych i zadrukowanych, łączących identyfikację wizualną z elektroniczną, również umożliwiających pobór tkanki do celów nadawczych (ekstrakcja DNA) – np. dla danieli, jeleni i innych gatunków zwierząt.
 
Do zakładania kolczyków służą kolczykownice. Powinny być wykonane z trwałego materiału, dokładnie zapinać kolczyki – najczęstszym błędem popełnianym przez hodowców jest niedopasowanie rodzaju igły do rodzaju kolczyka, co powoduje nieścisłe zapięcie i gubienie kolczyka przez zwierzęta. Każda kolczykownica powinna mieć możliwość wymiany igły (lub wkładki z igłą).