Pielęgnacja racic

Czym grożą choroby racic?
Przy dużych problemach z chodzeniem krowa mało się rusza, rzadko podchodzi do stołu paszowego, pobiera mniej paszy i w konsekwencji obniża się jej wydajność mleczna. Badania wykazały również, że bakterie występujące w ogniskach ropnych racic mogą być źródłem infekcji wymienia, powodując stany podkliniczne i kliniczne mastitis. Występuje także wyraźna współzależność między chorobami racic a problemami z rozrodem bydła. Najlepszym sposobem na uniknięcie strat jest profilaktyka – korekcje racic, kąpiele racic w środkach dezynfekujących i wzmacniających, obserwacja zwierząt i reakcja na pierwsze objawy kulawizny.
 
Korekcja to usunięcie nadmiernie wyrośniętego rogu racicowego oraz nadanie im prawidłowego kształtu, umożliwiającego równomierne rozłożenie nacisku masy ciała (przeciętna krowa rasy holsztyno-fryzyjskiej waży ok. 700 kg). Aby zabieg był bezpieczny zarówno dla zwierzęcia, jak i człowieka, krowa powinna być unieruchomiona w poskromie. Pierwszy przegląd racic powinien być wykonany jałówek w wieku 12-16 miesięcy (choć niektórzy polecają wcześniejszą korekcję, nawet u 6-miesięcznych zwierząt), następny ok. 18-20 miesiąca życia – chroni to krowy w pierwszej laktacji przed ochwatem.
 
Niektóre szacunki mówią nawet o 15-20% krów brakowanych w ciągu roku z powodu chorób kończyn.
 
U dorosłego bydła częstotliwość korekcji zależy od sposobu utrzymania. W oborach wolnostanowiskowych przeprowadzana jest 2 razy do roku. W oborach, w których krowy korzystają z pastwiska, korekcja powinna być wykonana 4-6 tygodni przed wyjściem na pastwisko oraz 4-6 przed rozpoczęciem utrzymania alkierzowego. Kąpiele racic są kolejnym, ważnym krokiem w profilaktyce chorób bydła (tak samo ważnym jak korekcja).
 
Środek dezynfekcyjny może być wlany do specjalnej wanny lub na chłonną matę – ważne jest ich prawidłowe umieszczenie – tak, by krowa nie mogła ich ominąć, np. w wąskim korytarzu przepędowym. Należy zwrócić uwagę, by stężenie stosowanego środka było prawidłowe (mniejsze przy samej profilaktyce, większe przy zachorowaniach w stadzie). Środek dezynfekujący trzeba systematycznie wymieniać, by nie dopuścić do sytuacji, gdy kolejne krowy przechodzą przez roztwór silnie zanieczyszczony błotem i odchodami. Racice bydła stale rosną. Jeśli krowy nie mają dostatecznej możliwości ścierania racic (obory uwiązowe, miękka ściółka, mało ruchu), racice nadmiernie wyrastają i utrudniają zwierzętom chodzenie. Racice niepoddawane systematycznej korekcji wyrastają do góry i do przodu, są bardziej narażone na pęknięcia, mogą uniemożliwić chodzenie i stanie.
 
Jeśli ilość zachorowań w stadzie sięga 40-50%, korekcja powinna być dokonywana 3- razy w roku.