Higiena instalacji mlecznych

Ważne, by dój był przeprowadzony w odpowiednich warunkach: w czystej hali udojowej (obory wolnostanowiskowe) lub na suchych, podścielonych czystą ściółką stanowiskach (obory uwiązowe). Pogorszenie jakości mleka może wynikać z nieprawidłowej higieny urządzeń udojowych, np. niedokładne mycie,
zbyt rzadka wymiana gum strzykowych. Pamiętajmy, że do mechanicznych uszkodzeń strzyka dochodzi przez niewłaściwą eksploatację aparatury udojowej, np. niewłaściwe podciśnienie w kolektorze, doprowadzanie do pusto doju.
 
Do dezynfekcji urządzeń udojowych stosowane są środki zasadowe (alkaliczne i kwaśne). Środki alkaliczne oczyszczają urządzenia udojowe z resztek organicznych (białek, tłuszczów z mleka), ponadto mają właściwości bakteriobójcze. Środki kwaśne działają na substancje nieorganiczne – zapobiegają osadzaniu się kamienia mlecznego oraz kamienia z wody, zapobiegają tworzeniu się osadów. Środki dezynfekcyjne dobrej jakości nie powinny zostawiać osadów, ani pienić się podczas użycia. Powinny się łatwo wypłukiwać i spełniać wymogi ekologiczne. Ich użycie nie może powodować korozji gumowych elementów dojarek.
 
Poza właściwym doborem preparatów myjących i dezynfekujących kluczową rolę dla higieny instalacji mlecznych mają odpowiednie narzędzia i akcesoria. Skomplikowane lub charakterystyczne kształty i profile poszczególnych elementów instalacji powodują, że dostęp do części z nich jest utrudniony, a czasem wręcz niemożliwy bez specjalnie zaprojektowanych szczotek (np. specjalnej szczotki do przewodów mlecznych o długości 140 cm). Dlatego wskazane jest również bieżące zaopatrywanie się w profesjonalne akcesoria i narzędzia do mycia i czyszczenia instalacji mlecznych.