Zwalczanie gryzoni

Metody sanitarno – higieniczne służą zapobieganiu występowania gryzoni, poprzez uniemożliwienie im bytowania (usunięcie możliwego źródła pożywienia i picia) oraz likwidacji możliwych kryjówek. By nie zwabić gryzoni, resztki rozrzuconych pasz (lub innych produktów) powinny być jak najszybciej sprzątane. Pasze i inne produkty rolne powinny być przechowywane w szczelnych magazynach, a odpadki produkcyjne i śmieci powinny być przechowywane w szczelnych opakowaniach i często usuwane z terenu gospodarstwa lub zakładu. Teren wokół powinien być czysty i regularnie porządkowany – dzięki temu gryzonie nie mają gdzie zakładać kryjówek.
 
Usunięcie źródła wody do picia – szczelna instalacja wodociągowa, likwidacja kałuż lub innych wód stojących uniemożliwi zasiedlenie gospodarstwa przez szczury, które potrzebują stosunkowo dużo wody. Dla myszy nie jest to przeszkodą – wystarczy im woda, która jest zawarta w pokarmie. Budynki powinny być szczuroszczelne – skonstruowane i wykończone tak, by gryzonie nie miały do nich dostępu Wymaga to dużej dokładności wykonania. Fundamenty pomieszczeń gospodarczych oraz domów powinny być wykonane z dobrego jakościowo betonu i sięgać odpowiednio głęboko (szczury kopią nory do 90 cm głębokości). Rury i otwory kanalizacyjne powinny być odpowiednio zabezpieczone.
 
Młoda mysz domowa przedostaje się przez szparę wielkości ok. 8mm, a szczur – 1,25 cm.
 
Metody mechaniczne – pułapki drewniane, plastikowe lub metalowe. Są skuteczne w niewielkich pomieszczeniach. Pułapki tradycyjne mogą być stosowane zarówno dla myszy, jak i dla szczurów. Ponieważ gryzonie przed śmiercią mogą zostawić alarmową chemiczną informację zapachową, pułapki po każdym użyciu należy wyparzyć i natłuścić.
 
Pułapki z tworzywa są łatwe do czyszczenia i dezynfekcji, ponadto niektóre (o kodach 12-0007, 12-0006, 12-0008) są tak skonstruowane, by złapane gryzonie móc usuwać szybko i bezdotykowo. Coraz częściej w firmach i gospodarstwach są używane pułapki żywo chwytne – są bezpieczne dla osób obsługujących, pozwalają na wypuszczenie schwytanego zwierzęcia. Specjalny mechanizm zatrzaskowy uniemożliwia wydostanie się gryzonia bez pomocy człowieka. Mogą być zbudowane z ocynkowanego drutu lub tworzywa. Pułapki żywo chwytne są całkowicie bezpieczne i mogą być używane w pobliżu żywności, wody, dzieci lub zwierząt.
 
Stacje trutek (karmniki deratyzacyjne) wykorzystywane są do walki z uciążliwą plagą gryzoni. Wtedy zaczynamy stosować trutki (kostki, ziarna zbóż lub pastę). By zapobiec możliwości rozniesienia trutki przez gryzonie (co mogłoby być niebezpieczne np. dla dzieci i zwierząt gospodarskich) karmniki mają zaciemnioną, oddzielną część, w której można przymocować trutkę.
 
 
Trutki należy umieszczać w osłonie, chroniącej przed deszczem i zwierzętami domowymi, a najlepiej w karmnikach deratyzacyjnych. Powinny być rozmieszczone na trasach gryzoni, np. między kryjówką szczurów, a ich miejscem żerowania.
 
Trutki umieszcza się przy norach, przy ścianach budynków i na ścieżkach, po których przemieszczają się gryzonie. By zniszczyć szczury wędrowne na zewnątrz magazynu wystarczy 1 stacja z 300 g trutki/200 m2 powierzchni, natomiast zwalczanie myszy wymaga wielu małych dawek - 50 g porcje co 2 m
 
Metody fizyczne – użycie generatorów ultradźwięków. Ta metoda jest najczęściej stosowana w połączeniu z innymi – po przeprowadzeniu deratyzacji ok. 5-15 % gryzoni pozostaje w budynkach inwentarskich. Właśnie te zwierzęta można wypłoszyć stosując urządzenia emitujące ultradźwięki i emitery głosów ptaków. Ultradźwięki są niebywale denerwujące dla gryzoni, natomiast ludzie oraz zwierzęta domowe nie słyszą dźwięków wydawanych przez urządzenia. Urządzenia te są najczęściej stosowane w pomieszczeniach inwentarskich (zamkniętych), dużych magazynach, biurach, domach, winnicach, restauracjach, hotelach, kawiarniach itd. Urządzenie 12-0029 działa na powierzchnię ok. 350 m2.
 
Straty wyrządzane przez gryzonie są trudne do wycenienia. Zwierzęta żerując, niszczą żywność oraz pasze, mogą przenosić zarazki wielu groźnych chorób, mogą uszkodzić warstwę izolacyjną pomieszczeń, przegryzając przewody elektryczne lub wodociągowe mogą spowodować pożar lub zalanie wodą przechowywanej żywności.