Zwalczanie owadów

Muchy mogą przenosić bakterie duru brzusznego, czerwonki, wąglika, zarazki powodujące chorobę Heinego-Medina, tularemię, różycę, zapalenie spojówek, a także inwazyjne formy pasożytów. Są żywicielem pośrednim dla larw niektórych tasiemców i nicieni. Duże szkody wyrządzają w hodowli bydła mlecznego. Muchy dokuczają cielętom, mogą zainfekować spojówki cieląt (co może doprowadzić do ślepoty), mogą roznosić także bakterie salmonelli, powodując epidemię biegunki w stadzie. U krów dorosłych obecność much sprzyja częstemu występowaniu infekcji wymienia. Muchy gryzące najczęściej atakują delikatną skórę strzyków, ponadto przenoszą bakterie wywołujące mastitis. Powodują również zmniejszenie spożycia paszy przez bydło, a w konsekwencji zmniejszenie wydajności mlecznej.
 
Cykl życiowy muchy. Dorosła mucha składa jaja na odchodach, śmieciach, odpadkach i oborniku. Po 24 godz. lęgną się białe, robakowate larwy, a ich dalszy rozwój zależy od temperatury otoczenia – im wyższa, tym jest krótszy. Przed przepoczwarzeniem larwy wychodzą na miejsca bardziej suche, gdzie przekształcają się w poczwarki, po czym po kilku dniach (do dwóch tygodni) z poczwarek wylatują dorosłe owady.
 
Dezynsekcja - tępienie szkodliwych owadów (zwłaszcza pasożytniczych stawonogów jak muchy, komary, pchły, wszy i karaluchy), ich jaj i larw, ze względów sanitarnych i gospodarczych.
 
Walka z muchami składa się z trzech kroków: profilaktyki, zwalczania larw oraz zwalczania owadów dorosłych.
Jeśli zaniedbamy jeden z tych etapów, z pewnością nie uda się całkowite zwalczenie owadów szkodliwych.
 
Profilaktyka to zabezpieczenie pomieszczeń, likwidacja resztek produktów, które mogłyby się stać pożywieniem dla owadów, likwidacja miejsc rozwoju much (co zapobiega rozwojowi larw). Odpowiednio zabezpieczone pomieszczenie powinno mieć okna osłonięte moskitierą, gazą lub gęstą firanką, a otwory wejściowe – kurtyną. Resztki pokarmu powinny być szybko i regularnie usuwane, pasze i żywność powinny być przechowywane w przykrytych pojemnikach, śmieci powinny być zabezpieczone szczelnymi pokrywami. Ściółka w pomieszczeniach zwierzęcych powinna być często zmieniana, ubikacje zamykane i utrzymywane w czystości, śmieci zbierane do szczelnych worków. Stosowanie larwicydów jest najbardziej zaniedbywaną fazą zwalczania owadów. Nie ma natychmiastowo widocznego skutku, ale to dzięki larwicydom możliwe jest znaczne zmniejszenie ilości owadów dorosłych, ograniczenie kosztów związanych z walką z nimi oraz strat związanych ze schorzeniami wywoływanymi przez insekty.
 
Lepy mogą być w formie arkuszy lub taśm, są nasączone niewysychającym klejem z dodatkiem przynęty pokarmowej (czasem działanie wabiące jest wzmocnione feromonami – substancjami atrakcyjnymi dla owadów). Lepy są w 100% naturalne i przyjazne dla środowiska. Nadrukowane owady zwiększają ich skuteczność. Nie zawierają środków chemicznych oraz trucizn. Tradycyjne lepy należy wieszać w pobliżu miejsc gdzie siadają muchy, 1,5 – 2 m od podłoża. Taśmy mogą być rozciągnięte nad ochraniana powierzchnią w pomieszczeniach inwentarskich. Zużytą taśmę można nawijać na rolkę, rozwijając jednocześnie taśmę nową.
 
Lampy owadobójcze są używane w pomieszczeniach, w których obowiązują duże wymogi higieniczne, np. cukiernie, piekarnie spożywcze sklepy, obiekty handlowe, restauracje i hotele. Coraz częściej są używane również w gospodarstwach domowych. Pojawiają się modele z jarzeniówkami zielonymi - praktyka pokazuje, że lampy świecące na zielono wabią większą ilość owadów i insektów niż lampy z jarzeniówkami niebieskimi. Dobre lampy powinny posiadać tackę, na którą spadają martwe owady. Tacka powinna być regularnie czyszczona, a jej wymiary (głębokość) powinny zapobiegać wypadaniu owadów np. przy przeciągach.
 
Naturalne pułapki. To bardzo prosty sposób na pozbycie się owadów, a zarazem bardzo skuteczny - eliminuje ok. 70 % owadów na powierzchni do 1000 m2, dając długotrwały efekt (ok. 4-6 tygodni). Muchy lub osy są wabione przez zapach roztworu znajdującego się w pułapce i topią się w nim. Pułapki tego typu są ekologiczne i w 100% nietoksyczne. Należy pamiętać, by zawiesić je w odpowiednio dużej odległości od domu
 
Najskuteczniejsze w zwalczaniu dorosłych osobników są preparaty chemiczne. Występują pod postacią: proszku, granulatu, gęstej zawiesiny wodnej do malowania lub rzadkiej zawiesiny wodnej do opryskiwania powierzchni.
 
Suchy granulat powinien być rozsypywany na powierzchniach tam, gdzie gromadzą się muchy, w miejscach niedostępnych dla zwierząt. Czasem skuteczność granulatu może zwiększyć zmieszanie go z cukrem, który wabi muchy.
 
Niektóre środki w formie granulatu lub proszku po rozpuszczeniu w wodzie można stosować do malowania futryn okiennych lub nasłonecznionych powierzchni ścian, na których często gromadzą się muchy. Ten sposób dezynsekcji może być stosowany w obecności zwierząt gospodarskich, pod warunkiem, że malowane powierzchnie znajdują się odpowiednio wysoko, tak, by krowy nie mogły polizać preparatu.
 
Przed opryskiwaniem lub malowaniem powierzchni należy oczyścić pomieszczenie z pajęczyn, kurzu, brudu. Niektóre środki nie mogą być stosowane w obecności zwierząt – wtedy należy wyprowadzić zwierzęta na zewnątrz.